logo
title

Yên Bái triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Cập nhật ngày: 07/03/2023
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế du lịch của mỗi địa phương, tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
 
Tỉnh Yên Bái tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Lễ hội Hoa ban Điện Biên - sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
 
Theo kế hoạch, các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh gồm các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý nhà nước về du lịch; tham gia các Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; Hội nghị tổng kết Hiệp hội du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Cụm các tỉnh phía Bắc. Phối hợp phát triển sản phẩm du lịch gồm sản phẩm kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia; khảo sát và xây dựng, phát triển tour du lịch “Hùng vĩ Tây Bắc”; phối hợp liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch.
 
Tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động, quảng bá xúc tiến du lịch cùng các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh như: Festival Tinh hoa Tây Bắc 2023; Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội; Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2023; Tuần lễ du lịch - văn hóa Tây Bắc tại Cần Thơ; Hội chợ Du lịch quốc tế ITE Thành phố Hồ Chí Minh 2023; Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và quảng bá du lịch trên nền tảng công nghệ. Đồng thời tham gia các hoạt động hưởng ứng diễn ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc mở rộng do các địa phương đăng cai chủ trì.
 
Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng gồm Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái, chủ đề "Yên Bái - Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa"; Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái gắn với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò; Festival Trình diễn Khèn Mông. Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch
 
Việc hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng và cùng đưa du lịch phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững; tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương.
 
Thu Nga
Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái - yenbai.gov.vn