logo
title

Đại học Thái Nguyên

Cập nhật ngày: 25/04/2022
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02083 852 650
Fax: 0208 3852 665
Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn
Website: http://www.tnu.edu.vn/
Công văn ủy quyền: 555/TCDL-LH