logo
title

Tổng số: 31 cơ sở đào tạo

Địa chỉ: Số 47 Đường số 1, Khu Vực 3 Sông Hậu, Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: tcdlct@gmail.com
Website: https://ctc.edu.vn/
Công văn ủy quyền: 347/TCDL-LH