logo
title
Kiên Giang phát triển du lịch tâm linh
Cập nhật ngày: 13/03/2023
Với nhiều di tích có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, Kiên Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Những năm gần đây, nhờ công tác quảng bá, tuyên ...